plakata4k.jpg

Zaproszenie na konferencję

 

I Poznańska Wiosna Sarmacka

zapraszamy  na

studencko-doktorancką konferencję naukową

Gdy przodkowie nasi śmiali z Rzymianami się ścierali – o roli i historii mitu sarmackiego
w Polsce do XVIII wieku

 

 

Poznań, 11-13 kwietnia 2013

Drodzy Koledzy i Koleżanki!

 

            Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM,
a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM
mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Gdy przodkowie nasi śmiali z Rzymianami się ścierali – o roli i historii mitu sarmackiego w Polsce do XVIII wieku, która odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2013 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy Fredry 10 oraz Instytucie Historii przy ulicy Św. Marcin 78.

Głównym celem konferencji jest ponowne interdyscyplinarne podjęcie problematyki istnienia i znaczenia sarmatyzmu w dawnej Rzeczpospolitej, co jednocześnie stanowić będzie próbę wpisania się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z zagadnieniem roli mitu sarmackiego w rodzimej kulturze. Do nie mniej ważnych zadań należeć będzie próba przyjrzenia się fenomenowi sarmatyzmu na tle problematyki ogólnoeuropejskiej, a także popularyzacja dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w dyskursie publicznym poprzez zaproponowanie pogłębionej refleksji nad wybranymi elementami kulturalnego, społecznego i politycznego dorobku sarmatów. By jak najlepiej sprostać owym wytycznym, proponujemy podjęcie naukowej dyskusji wokół następujących tematów:

v  Geneza mitu sarmackiego,

v  Recepcja mitu sarmackiego w XVI – XVIII wieku,

v  Mit sarmacki wśród innych mitów założycielskich nowożytnej Europy,

v  Mity nieodwołujące się do genealogii sarmackiej,

v  Codzienność sarmacka,

Republica Sarmatarum,

v  Sarmacja w Europie, Europa o Sarmacji,

v  Sarmacki model duchowości.

Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w wybranych językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym niż wymienione języku należy wcześniej zgłosić organizatorom. Przewidziany czas trwania referatu to 20 minut. Wszyscy uczestnicy konferencji wygłaszający referat w języku obcym proszeni są o przesłanie jego streszczenia w języku polskim do 31 marca 2013.

Zgłoszenia wg wzoru formularza (Formularz zgłoszeniowy I Konferencji Sarmackiej. (1) prosimy przesyłać do 15 marca 2013 wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sarmatyzm.konferencja@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych od osoby. Obejmuje ona koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych. Opłatę prosimy uiścić do 31 marca 2013 na konto, którego numer podany zostanie przez organizatorów w mailu potwierdzającym uczestnictwo w konferencji.

Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania we własnym zakresie, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru abstraktów.

Decyzje o przyjęciu referatów na konferencję zostaną przesłane 21 marca 2013 roku.

 

Planujemy też wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Artykuły o objętości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, opatrzone opinią pracownika naukowego, należy nadsyłać do 30 maja 2013 r.

Wszelkich informacji udzielają:

Adam Andrzejewski adamand.90@o2.pl

Tomasz Grala woland88@gmail.com

Marita Rynowiecka maritarynowiecka@gmail.com

Joanna Szpendowska j_szpendowska@o2.pl

Zapraszamy na fb!

https://www.facebook.com/KoloMilosnikowLiteraturyDawnej

Zwiedzanie Poznańskiej Fary

Koło Miłośników Literatury Dawnej

zaprasza do wspólnego odkrywania barokowych zabytków Poznania.

 14 stycznia 2012 r.

 Zwiedzanie Poznańskiej Fary

Program wycieczki:

godz. 12.00 – zbiórka przed wejściem głównym (ul. Gołębia 1)

godz. 12.15 – Koncert Farny

godz. 12.45 – zbiórka przed wejściem głównym, rozpoczęcie                                                     zwiedzania wnętrza kościoła.

Koszt wycieczki wynosi 5 złotych.

Kontakt: joanszp@amu.edu.pl

Wycieczka

Spotkanie organizacyjne w sprawie planowanej wycieczki odbędzie się

4 stycznia 2012 roku o godz. 13:00 w pokoju 209 Collegium Maius.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!

UWAGA!!! – zmiana terminu konferencji

Z przyczyn obiektywnych termin obrad Konferencji Naukowej Pracowników i Studentów Codzienność oświeconych, organizowanej przez Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

został przesunięty na 15–16 listopada 2012 roku.

Codzienność oświeconych – zaproszenie do udziału w konferencji

Studenckie Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uprzejmie zaprasza

do wzięcia udziału w dniach 25-26 października 2012 roku

w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej

Konferencji Naukowej Pracowników i Studentów

Codzienność oświeconych

Codzienność oświeconych – informacje dla referentów