plakata4k.jpg

Zaproszenie na konferencję

 

I Poznańska Wiosna Sarmacka

zapraszamy  na

studencko-doktorancką konferencję naukową

Gdy przodkowie nasi śmiali z Rzymianami się ścierali – o roli i historii mitu sarmackiego
w Polsce do XVIII wieku

 

 

Poznań, 11-13 kwietnia 2013

Drodzy Koledzy i Koleżanki!

 

            Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM,
a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM
mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Gdy przodkowie nasi śmiali z Rzymianami się ścierali – o roli i historii mitu sarmackiego w Polsce do XVIII wieku, która odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2013 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy Fredry 10 oraz Instytucie Historii przy ulicy Św. Marcin 78.

Głównym celem konferencji jest ponowne interdyscyplinarne podjęcie problematyki istnienia i znaczenia sarmatyzmu w dawnej Rzeczpospolitej, co jednocześnie stanowić będzie próbę wpisania się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z zagadnieniem roli mitu sarmackiego w rodzimej kulturze. Do nie mniej ważnych zadań należeć będzie próba przyjrzenia się fenomenowi sarmatyzmu na tle problematyki ogólnoeuropejskiej, a także popularyzacja dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w dyskursie publicznym poprzez zaproponowanie pogłębionej refleksji nad wybranymi elementami kulturalnego, społecznego i politycznego dorobku sarmatów. By jak najlepiej sprostać owym wytycznym, proponujemy podjęcie naukowej dyskusji wokół następujących tematów:

v  Geneza mitu sarmackiego,

v  Recepcja mitu sarmackiego w XVI – XVIII wieku,

v  Mit sarmacki wśród innych mitów założycielskich nowożytnej Europy,

v  Mity nieodwołujące się do genealogii sarmackiej,

v  Codzienność sarmacka,

Republica Sarmatarum,

v  Sarmacja w Europie, Europa o Sarmacji,

v  Sarmacki model duchowości.

Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w wybranych językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym niż wymienione języku należy wcześniej zgłosić organizatorom. Przewidziany czas trwania referatu to 20 minut. Wszyscy uczestnicy konferencji wygłaszający referat w języku obcym proszeni są o przesłanie jego streszczenia w języku polskim do 31 marca 2013.

Zgłoszenia wg wzoru formularza (Formularz zgłoszeniowy I Konferencji Sarmackiej. (1) prosimy przesyłać do 15 marca 2013 wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sarmatyzm.konferencja@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych od osoby. Obejmuje ona koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych. Opłatę prosimy uiścić do 31 marca 2013 na konto, którego numer podany zostanie przez organizatorów w mailu potwierdzającym uczestnictwo w konferencji.

Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania we własnym zakresie, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru abstraktów.

Decyzje o przyjęciu referatów na konferencję zostaną przesłane 21 marca 2013 roku.

 

Planujemy też wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Artykuły o objętości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, opatrzone opinią pracownika naukowego, należy nadsyłać do 30 maja 2013 r.

Wszelkich informacji udzielają:

Adam Andrzejewski adamand.90@o2.pl

Tomasz Grala woland88@gmail.com

Marita Rynowiecka maritarynowiecka@gmail.com

Joanna Szpendowska j_szpendowska@o2.pl

Zapraszamy na fb!

https://www.facebook.com/KoloMilosnikowLiteraturyDawnej

Zwiedzanie Poznańskiej Fary

Koło Miłośników Literatury Dawnej

zaprasza do wspólnego odkrywania barokowych zabytków Poznania.

 14 stycznia 2012 r.

 Zwiedzanie Poznańskiej Fary

Program wycieczki:

godz. 12.00 – zbiórka przed wejściem głównym (ul. Gołębia 1)

godz. 12.15 – Koncert Farny

godz. 12.45 – zbiórka przed wejściem głównym, rozpoczęcie                                                     zwiedzania wnętrza kościoła.

Koszt wycieczki wynosi 5 złotych.

Kontakt: joanszp@amu.edu.pl

Wycieczka

Spotkanie organizacyjne w sprawie planowanej wycieczki odbędzie się

4 stycznia 2012 roku o godz. 13:00 w pokoju 209 Collegium Maius.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!

UWAGA!!! – zmiana terminu konferencji

Z przyczyn obiektywnych termin obrad Konferencji Naukowej Pracowników i Studentów Codzienność oświeconych, organizowanej przez Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

został przesunięty na 15–16 listopada 2012 roku.

Codzienność oświeconych – zaproszenie do udziału w konferencji

Studenckie Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uprzejmie zaprasza

do wzięcia udziału w dniach 25-26 października 2012 roku

w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej

Konferencji Naukowej Pracowników i Studentów

Codzienność oświeconych

Codzienność oświeconych – informacje dla referentów

Wykłady na Zamku Królewskim

 Zamek Królewski w Warszawie 

zaprasza na wykłady z cyklu

Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu

1 grudnia 2011, godz. 17.00

SALA Koncertowa

wykład: Insurekcja 1794 r. Kościuszko – Stanisław August

 wygłosi: dr Jerzy Kowecki z Instytutu Historii PAN

Dr Jerzy Kowecki, emerytowany pracownik Instytutu Historii PAN, specjalizuje się w historii epoki Oświecenia, ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej, społecznej, historii ustroju i prawa, a także kultury politycznej i wojskowości. Jest autorem publikacji dotyczących Sejmu Wielkiego, insurekcji 1794 r. oraz przemian społecznych zachodzących w tym okresie, czemu poświęcił serię rozpraw na temat kształtowania się nowych form życia i działalności politycznej (zwłaszcza klubowej, powstawaniu nowoczesnych partii politycznych). Opracował także edycje pamiętników Antoniego Trębickiego oraz pierwszą naukową publikację tekstu Konstytucji 3 Maja (w tym wydanie parlamentarne w tece zawierającej faksymile rękopisu oraz reprinty wydań z 1791 r. w j. polskim, angielskim, francuskim i niemieckim).

Współautor prac zbiorowych: Sejm Czteroletni i jego tradycje; Kościuszko – powstanie 1794 r. – tradycja;  Zagadki Sejmu Czteroletniego.

Autorki programu

prof. dr hab. Zofia Zielińska (Uniwersytet Warszawski)

dr Angela Sołtys (Zamek Królewski w Warszawie)

wykład 1 XII

Czy znasz te cytaty? odc. 29

Tak to już jest przeznaczone, Drogi Hrabio, że nasze listy będą zaczynać się wyrzutami, a kończyć czułościami. Jeżeli komuś przyjdzie kiedyś do głowy wydrukować je, czytelnicy nasi, przyzwyczajeni do tego wstępu, prześlizgną się po prostu po pierwszych zdaniach.

Czy znasz te cytaty? odc. 28

Sobie śpiewam a Muzom

Świat zepsuty

Co sądzicie o takiej „modernizacji” kanonicznych tekstów?

Kliknijcie i posłuchajcie: Świat zepsuty

Czy znasz te cytaty? odc. 27

Żal trwogą osłupiały, rozpacz nawet głucha!

Z podłych gwałtu służalców czy tu kto nie słucha?

Westchnąć, o miły bardzie! Skarżyć się nie godzi:

Weź ty ukrytą lutnię, jej głos mnie odrodzi.

Niech się z mym czuciem poznam, choć rozjątrzy duszę:

Żółć wciśnioną, łzy spiekłe muszę wylać, muszę.

Tyś pienia dał mi poznać: Polskę razem z tobą

Kochałem, unosząc się jej darów ozdobą!…

Postkolonialne czytanie oświecenia – już 19 kwietnia!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ

O POSTKOLONIALNYM CZYTANIU POLSKIEGO „WIEKU ŚWIATEŁ

 

Jako wprowadzenie do dyskusji referat: Wydziedziczony europocentryk? Próba postkolonialnej lektury pamiętników Juliana Ursyna Niemcewicza z lat 1797-1820 wygłosi Edyta Skoryna

 

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia br.

w Collegium Maius, w pok. 209, o godz. 19.00


 

Z warsztatów badaczy oświecenia

Konferencja Z warsztatów badaczy oświecenia organizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia IBL PAN odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 kwietnia 2011 r.

Program konferencji.

Konferencja: Seneka znany i nieznany

Przypominamy, iż w dniach 1-2 kwietnia 2011 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu odbędzie się sesja naukowa pt. Seneka znany i nieznany. Obrady będą prowadzone w Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

Nowości wydawnicze

Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Warszawa, Wyd. DiG, 2011.

Pozycja zawiera zbiór studiów przygotowanych przez specjalistów z wielu dziedzin humanistycznych (historyków, literaturoznawców, historyków sztuki), koncentrujący się na zagadnieniu przyjemności: jego definicji, roli i znaczeniu w kulturze XVIII wieku. Teksty podejmują kwestię przyjemności jako jednej z kluczowych dla oświecenia kategorii dotyczącej literatury, antropologii, edukacji, estetyki i życia codziennego. Praca jest pierwszym tego typu opracowaniem w polskiej literaturze naukowej. [źródło: oferta wydawnicza DiG]

Spis treści

Czy znasz te cytaty? odc. 26

Cokolwiek by tam o mnie powszechnie ludzie mówili – bo wiem ja dobrze, jak to brzydko o Głupocie mówią nawet najwięksi głupcy – ja to, która tu stoję przed wami, ja jedynie, powiadam, tą jestem, co swą boską potęgą bogów i ludzi rozwesela.

Ze wspomnień Franciszka Salezego Dmochowskiego

F. S. Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830. Warszawa 1858, s. 126.

Czy znasz te cytaty? odc. 25

Albijońskiego barda czułe treny

Nucone świeżo nadwiślańskim pieniem

Święcę ci, książę sławackiej Kameny!

Racz je łaskawym zaszczycić wejrzeniem!

W Tobie czciem wielkość i palmę poety!

Mitra z wawrzynem Twoje zdobi skronie.

Najrzadsze razem połączasz zalety:

Pierwszy w kościele i na Helikonie.

Czy znasz te cytaty? odc. 24

Powiedałem ci nieraz, miły bracie, że to
Po polsku: nie pozwalam, po łacinie: veto.
Wiem. Niechże wedle sensu swego kto przekłada,
To będzie z łacińskiego: vae, po polsku: biada.
Jakobyś rzekł: biada to, gdy zły nie pozwala
Na dobre i tym słówkiem ojczyznę rozwala.
Źle zażywasz, bękarcie, wolności sekretu,
Powetujeć pokusa kiedyś tego wetu.